Efezanom 6,1-4

Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.

List Efezanom 5,25-33

Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať, svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.

Milovaný Ježišu, ty si Kráľom lásky, preto sa dnes v tejto Tvojej láske, v moci Tvojho Božského Srdca rozhodujem odpustiť svojmu partnerovi - svojej partnerke.

Ježišu, odpúšťam v tejto chvíli svojmu partnerovi všetky myšlienky, gestá, slová, skutky, ktoré zranili moje srdce a spôsobili mu nekonečnú bolesť.

Odpúšťam mu, že jeho láska nebola dosť veľká, nebola dosť skutočná, aby vydržala všetko a darovala všetko.