Z knihy 365 dní s pátrom Piom, 28.marec

V piatok ráno som ešte ležal v posteli, keď sa mi zjavil Ježis. Bol celý smutný a tvár mal zachmúrenú. Ukázal mi veľké množstvo rehoľných i svetských kňazov a medzi nimi aj viacerých cirkevných hodnostárov. Niektorí slávili omšu, iní si obliekali bohoslužobné rúcha a ďalší si ich zas vyzliekali.

Keď som videl Ježiša, ako sa trápi, veľmi ma to bolelo. Chcel som sa ho preto spýtať, prečo tak trpí. Nedostal som žiadnu odpoveď. Svoj zrak však obrátil k oným kňazom. No o chvíľu, akoby so znechutením a akoby sa už nevládal dívať, odvrátil oči.

Z knihy 365 dní s Pátrom Piom, 4. marec

Vypočujte si, otče, spravodlivé náreky nášho milého Ježiša: „Akého veľkého nevďaku som sa od ľudí dočkal za moju lásku! Keby som ich miloval menej, neurazili by ma tak hlboko. Môj Otec ich už nechce ďalej trpieť. Chcel by som ich prestať milovať, ale... (a tu sa Ježiš odmlčal a povzdychol si; potom začal znova) ... Ach, moje srdce nemôže nemilovať! Biedni ľudia so slabou vôľou sa ani nenamáhajú premáhať pokušenia, dokonca sa vyžívajú vo svojej neprávosti. Duše, ktoré mám najradšej, pri skúškach zlyhávajú, slabé  sa poddávajú strachu a beznádeji a silné postupne vlažejú.

Veľa ľudí sa modlí modlitbu Zdravas Mária, no nie každý si uvedomuje z časového hľadiska, za čo sa modlí.

Pri každej modlitbe Zdravas sa modlíš za prítomnú chvíľu, ktorá je vyjadrená slovíčkom "teraz" a tiež za svoju hodinu smrti.

Neraz vidíme v našom okolí zomierať ľudí.

 

List Rimanom  1,26-32

Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj chlapi zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: chlapi s chlapmi páchajú nehanebnosti a sami na sebe si odnášajú zaslúženú odplatu za svoju scestnosť.