Vatikan

Správy z Vatikánu - všetky správy
 1. Sviečkovú manifestáciu z 25. marca 1988, ktorá sa pred 35 rokmi v menšom formáte konala aj pred vtedajším Veľvyslanectvom Československej socialistickej republiky v Ríme, si v piatok 31. marca vo Večnom meste pripomenuli inauguráciou rovnomennej výstavy na pôde Veľvyslanectva SR pri Svätej stolici.

  Čítaj celé

   

 2. Pápež František dnes 1. 4. o 10.35 h opustil Univerzitnú nemocnicu A. Gemelliho. Okolo auta, v ktorom pápež odišiel, sa zhromaždili davy ľudí a novinárov. Svätý Otec rozdával pozdravy, pohladenia a požehnania a zastavil sa, aby sa pomodlil s rodičmi malej Angeliky, ktorá zomrela včera večer. Pred návratom do Santa Marty chcel pápež zájsť do Santa Maria Maggiore, aby zveril Panne Márii všetkých chorých, najmä deti z detského onkologického oddelenia, ktoré včera navštívil.

  Čítaj celé

   

 3. Prinášame piatu časť pôstnej kázne kard. Raniera Cantalamessu ktorú predniesol v piatok 31. marca vo vatikánskej Aule Pavla VI. bez účasti Svätého Otca Františka, ktorý je hospitalizovaný v Nemocnici Gemelli. V piatej pôstnej kázni s názvom „Majte odvahu, Ja som premohol svet!“ pápežský kazateľ ponúka úvahy o dôvere v Ježišovu prítomnosť.

  Čítaj celé

   

 4. Pápež František bude v sobotu 1. apríla prepustený z nemocnice Gemelli. Informoval o tom hovorca Svätej stolice Matteo Bruni, pričom potvrdil, že pápež bude predsedať svätej omši v Kvetnú nedeľu 2. apríla, ako bolo na programe.

  Čítaj celé

   

 5. „Pápež František strávil popoludnie v nemocnici Gemelli, kde sa venoval odpočinku, modlitbe a niektorým pracovným úlohám.“ To sú slová riaditeľa Tlačovej kancelárie Svätej stolice Mattea Bruniho, ktoré oznámil vo štvrtok 30. marca vo večerných hodinách. Z celého sveta naďalej prichádzajú slová blízkosti pápežovi počas jeho pobytu v nemocnici.

  Čítaj celé

   

 6. „Náboženstvo je vec verejná. Dnes máme tendenciu povedať: nie, náboženstvo je súkromná vec. Samozrejme, náboženstvo je osobné, ale nie je súkromné! Ak náboženstvo nie je verejné, spoločnosť nie je schopná medzináboženského dialógu, ale tento dialóg je základom mieru.“

  Čítaj celé

   

 7. Nemecký jezuita Páter Hans Zollner SJ známy svojím úsilím v oblasti ochrany a prevencie zneužívania v Cirkvi, odstupuje z funkcie člena Pápežskej komisie na ochranu maloletých, orgánu, ktorý pápež zriadil v roku 2014 na boj proti zneužívaniu zo strany klerikov.

  Čítaj celé

   

 8. Pápež František cez Svetovú sieť modlitby pápeža (Apoštolát modlitby) vyzýva v mesiaci apríl k modlitbe za kultúru pokoja. Jeho úmysel znie: „Modlime sa, aby prevládala kultúra pokoja a nenásilia, aby štáty a ich občania čoraz menej siahali po zbraniach“.

  Čítaj celé

   

 9. „Je možná sviatostná jednota medzi katolíkmi a pravoslávnymi?“ – na túto tému prednášal prefekt Dikastéria na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch v stredu 29. marca na pôde Prešovskej univerzity. V utorok bol kardinál hosťom na svätej omši za mier v košickom Dóme sv. Alžbety.

  Čítaj celé

   

 10. Prostredníctvom Dikastéria pre charitnú službu pápež František poslal opäť materiálnu pomoc na Ukrajinu. Nákladné auto s dobrovoľníkmi z Apoštolskej charity (Elemosineria apostolica), naložené liekmi, generátormi i potravinami, dorazilo v stredu 29. marca do Charkova.

  Čítaj celé