Päť duchovných cvičení pre posväcovanie našich duší a získavanie dokonalosti v cnostiach.

V Naju, v Južnej Kórei, Pán Ježiš a Panna Mária inšpirovali Júliu Kim, aby praktizovala päť duchovných cvičení vo svojom každodennom živote, za účelom posvätenia jej duše a získavania dokonalosti v cnostiach.

Tieto cvičenia sú medzi sebou navzájom úzko prepojené a vytvárajú tak jednu jedinú duchovnosť, podobne ako Otec, Syn a Duch Svätý sú tri osoby, ale jeden Boh. Ak z celého srdca prijmeme a budeme praktizovať túto duchovnú aktivitu bez ohľadu na úroveň vzdelania a poznania, posvätenie našich duší sa urýchli a naša schopnosť rozlišovať sa tiež zvýši, aby sme mohli dosiahnuť dokonalosť v cnostiach.

Júlia Kim je mystička z Južnej Kórei, ktorá je tajomstvom pre samotnú arcidiecézu v ktorej žije, i pre celý svet. Pápež Ján Pavol II. sa s ňou osobne stretol, aby na vlastné oči videl, ako sa prijatá Eucharistia premieňa na jej jazyku na Kristovu Krv.

Slovenské vydavateľstvo Slovo vydalo knižku s názvom "Mária, prečo plačeš?" ktorá opisuje život Júlie Kim v súvislosti so sochou Panny Márie v jej príbytku, ktorá ktorá začala 30. júna 1985 roniť krvavé slzy. To zmenilo život Júlie, ktorá sa stala horlivou ctiteľkou Panny Márie.

Júlii boli odvtedy dané Pannou Máriou a Pánom Ježišom rôzne odkazy pre ľudstvo. To však tieto odkazy väčšinou ignoruje.